Predajcovia

Showroom Ambiente Design
DN ATRIUM, Einsteinova 9
851 01 Bratislava
tel/fax:02/63530215
ambiente@ambiente.sk
www.ambiente.sk
ZAMA interier
Kostolne namestie 42
Centrum bývania Galan
Ivánska cesta 26
821 04 Bratislava
galan@zamainterier.sk
www.ambiente.sk
ARC studio interior
Hodonínska 1542/13
908 51 Holíč
arcstudio@stonline.sk
www.arcstudio.sk
Doména – nábytok a interiéry
Nám. Sv. Anny 5
911 01 Trenčín
domena@stonline.sk
www.nabytok-domena.sk
DajmonHome
Nám. Ľ. Štúra 31 (JOPA Centrum)
974 05 Banská Bystrica
info@dajmon.sk
www.dajmon.sk
Elegant
Farské schody 7
010 01 Žilina
tel./fax: 041 652 52 75
tel.: 0905 254 542
info@elegant.sk
Emaila – dizajnové štúdio
Višňovský Juraj
Záborského 42
921 01 Piešťany
emaila@emaila.sk

www.emaila-in.sk
www.emaila.sk

GABATEX
Prostejovská 107
080 01 Prešov 1
gabatex@gabatex.sk

www.gabatex.sk

HABITÉ s.r.o.
Varšavská 16
83103 Bratislava
adriana@habite.sk
www.habite.sk
IN-DOM s.r.o.
OC Jaspark
914 01 Galanta
galanta@in-dom.sk
www.in-dom.sk
IN-DOM s.r.o.
Vinárska 445
926 01 Sereď 1
sered@in-dom.sk
www.in-dom.sk
Kapamat AG – ambiente design,s.r.o.
Dlhá 88
010 09 Žilina 9
galova@kapamatag.sk
www.kapamat.sk
Inerstil Slovakia k.s.
Ul. Slobody 22
934 05 Levice
interstil@interstil.sk
www.interstil.sk
VeLe spol. s r.o.
Partizánska cesta 24
974 01 Banská Bystrica
048 / 470 03 80
www.vele.sk
Ing. Arch. Andrea Stollárová
Hornočermanská 70
949 01 Nitra
fax:037/7735288
ajja@stoline.sk
LETTI
Odbojárov 300/4
99 01 Továrniky
fax:037/7735288
info@letti.sk

www.letti.sk

KRÁSNE INTERIÉRY
Žilinská 1667/6
911 01 TRENČÍN – Sihoť
Tel: 0911 513 981
info@krasnedoplnky.sk
www.krasneinteriery.sk
DajmonHome
Nam. L. Stura 31 (JOPA Centrum)
974 05 Banska Bystrica
mobil: +421 907 889 481
dalibor@dajmon.sk
www.dajmon.sk
IVVI
Kováčska 57
040 01 Košice
+421 55 643 99 77
ivvi@ivvi.sk
www.ivvi.sk
in interier, s.r.o.
Predmestská 2B
01 001 Žilina
tel.: +421 / 41 / 56 40 297
brik@brikzilina.sk

www.brik.sk